Bestyrelsen

Formand – Maurizio Addone
Næstformand – Simon Adel
Kassér – Jonas Abdi
Bestyrelsesmedlem – Rasmus Platz
Bestyrelsesmedlem – Danny Bense

Læs vores vedtægter